Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Trelleborgs kommun.

Kommunal författningssamling innehåller kommunala beslut som styr och reglerar den kommunala verksamheten i Trelleborgs kommun.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kommunledningsförvaltningen