Öppna data

Söker du på Trelleborg i Sveriges dataportal får du upp den öppna data som kommunen har publicerat.

Det är fritt att använda datan utan avgifter eller licenser. Den som vill kan ladda ner, bearbeta och kombinera med annan information för att bygga egna tjänster, appar eller insikter. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen hoppas vi ska kunna främja delaktighet, demokrati, innovation och tillväxt.

Sveriges dataportal

Mer information om öppna data hittar du via Myndigheten för digital förvaltning.