Trelleborgs kommun har valt att organisera vissa delar av verksamheten i kommunala bolag. Av kommunens tio bolag ingår alla utom Fastighets AB Kaplanen 6 i en bolagskoncern där Trelleborgs Rådhus AB är moderbolag.

Dotterbolagen har i vissa fall även egna dotterbolag, som till exempel AB TrelleborgsHem som är moderbolag åt TrelleborgsHem Holdings AB, TH Bilplats AB och Trellevall AB.

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ för samtliga bolag.

Fotograf: Beata Mastecka

I Trelleborgs kommun finns följande helägda kommunala bolag:

  • Trelleborgs Rådhus AB
  • AB Visit Trelleborg
  • AB Trelleborgshem
  • Trelleborgs Hamn AB
  • Trelleborgs Fjärrvärme AB
  • Trelleborgs Energiförsäljning AB
  • Trelleborgs Elnät AB
  • Östersjöterminalen AB
  • Fastighets AB Skarpskytten 17
  • Fastighets AB Kaplanen 6

Av dessa ingår alla utom Fastighets AB Kaplanen 6 i bolagskoncernen Trelleborgs Rådhus AB.

Kommunledningsförvaltningen