Trelleborgs kommun har valt att organisera vissa delar av verksamheten i kommunala bolag. Kommunens helägda kommunala aktiebolag är organiserade i en bolagskoncern med Trelleborgs Rådhus AB som moderbolag. Trelleborgs Rådhus AB lyder direkt under kommunfullmäktige och bildades i syfte att stärka ägarstyrningen över kommunens bolag.

Dotterbolagen har i vissa fall även egna dotterbolag, som till exempel AB Trelleborgshem som är moderbolag åt Trelleborgshem Holdings AB, TH Bilplats AB och Trellevall AB. Trelleborgs Energi AB är också sedan 1 januari 2021 moderbolag åt Trelleborgs Elnät AB.

Dotterbolagen har i vissa fall även egna dotterbolag, som till exempel AB Trelleborgshem som är moderbolag åt Trelleborgshem Holdings AB, TH Bilplats AB och Trellevall AB. Trelleborgs Energi AB är också sedan 1 januari 2021 moderbolag åt Trelleborgs Elnät AB.

I Trelleborgs kommun finns följande helägda kommunala bolag:

  • Trelleborgs Rådhus AB
  • AB Visit Trelleborg
  • AB Trelleborgshem
  • Trelleborgs Hamn AB
  • Trelleborgs Energi AB
  • Trelleborgs Elnät AB
  • Östersjöterminalen AB
  • Trelleborgs Fastighets AB
  • Fastighets AB Skarpskytten 17

Kommunledningsförvaltningen