Trelleborgs Hamn AB

Bolaget bildades 1999 genom sammanslagning av Trelleborg Terminal AB och Trelleborgs Hamn. Sedan början av 2005 ägs Trelleborgs Hamn till 100 procent av Trelleborgs kommun.

Bolaget har tre affärsområden: hamn, hantering och fastigheter. Förutom den löpande driften har bolaget även ansvar för och beslutar om investeringar i hamnanläggningen.

Kommunledningsförvaltningen