Det politiska livet i Trelleborgs kommun är organiserat med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige sorterar valberedningen, arvodesberedningen och kommunrevisionen. Därtill finns kommunstyrelsen och ett antal olika facknämnder.

Presidierna i samtliga nämnder och revisionen består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fem ordinarie ledamöter och fem personliga ersättare

Politisk organisation från och med 1 januari 2019
Politiskt organLedamöterErsättareOrdförande1:a vice ordförande2:a vice ordförande
Arbetsmarknadsnämnd79MKDSD
Bildningsnämnd79MKDSD
Kommunstyrelse1515MKD
Kultur- och fritidsnämnd79KDKDSD
Samhällsbyggnadsnämnd79MKDSD
Socialnämnd79MMSD
Teknisk servicenämnd79MKDSD
Valnämnd88MS
Kommunfullmäktige5129MKDSD
Arvodesberedning88MKD
Revision11SMSD
Valberedning88MKD

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Kommunledningsförvaltningen