Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvar vad gäller:

 • kommunens arbetsmarknadsinsatser för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet samt erbjuda utbildning för att ge förutsättningar till egen försörjning
 • försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
 • integrationsfrågor enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bosättningslagen
 • kommunens aktivitetsansvar för unga i åldern 16 till 20 år
 • samordning av insatser för unga i åldern 16 till 24 år
 • den kommunala vuxenutbildningen
 • den särskilda utbildningen för vuxna
 • svenska för invandrare
 • näringslivsverksamhet
 • myndighetsutövning och drift av boende för ensamkommande barn och unga
 • beställning av svenska för invandrare
 • dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt ärvdabalken

Arbetsmarknadsnämnden sammanträder en gång i månaden, förutom under sommaren. Mötena är inte offentliga.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00 (Kontaktcenter)

Postadress
Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress arbetssökande
Hamngatan 22
231 42 Trelleborg

Besöksadress vuxenstuderande
S:t Nicolai, plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Besöksadress näringsliv
Karbingatan 2
231 66 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen