Teknisk servicenämnd

Teknisk servicenämnd ansvarar för Trelleborgs gator och parker, avlopp och vattenförsörjning, renhållning samt framtida planering.

Förutom ansvar för Trelleborgs kommuns fastigheter med lokaler för de kommunala verksamheterna är teknisk servicenämnd också samordnare och utförare av kommunens nybyggnation, samt för om- och tillbyggnader av fastigheter.

Nämnden är vidare ansvarig för rådhusets kontorsvaktmästeri, kommunens it-verksamhet och telefoniservice, övrig intern service, samt kommunens lokalvård.

Tekniska servicenämndens sammanträden är inte offentliga.

Teknisk serviceförvaltning

Telefonnummer
0410-73 30 00

Teknisk serviceförvaltning