Förtroendevalda

Den person som genom allmänt val fått ett politiskt uppdrag kallas förtroendevald.

Den förtroendevalde förutsätts sköta sitt uppdrag i enlighet med sin politiska övertygelse, till skillnad från personer som får ett uppdrag genom att anställas och förutsätts sköta det mer eller mindre utan hänsyn till sina egna åsikter.