Förvaltningar

Trelleborgs kommuns förvaltningar ansvarar tillsammans för det mesta av samhällsservicen till kommunens invånare. Varje förvaltning arbetar inom olika ämnesområden som till exempel äldreomsorg eller kulturfrågor.

Förvaltningarna styrs av nämnder som utses av kommunfullmäktige.

Tjänstepersoner i förvaltningarna ska genomföra nämndernas politiska beslut. Förvaltningschefen är den högsta tjänstepersonen i en förvaltning.

Det finns idag sju förvaltningar i Trelleborgs kommun:

  • arbetsmarknadsförvaltningen
  • bildningsförvaltningen
  • kommunledningsförvaltningen
  • kultur- och fritidsförvaltningen
  • samhällsbyggnadsförvaltningen
  • socialförvaltningen
  • tekniska serviceförvaltningen