Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att erbjuda samtliga kommuninvånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom kultur, idrott, föreningsliv och ungdomsverksamhet.

Förvaltningen ska även driva kommunens stora kulturinstitutioner, sköta och hyra ut idrottsanläggningarna samt driva fritidsgårdarna i kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet är organiserad i två avdelningar och nio enheter:

Badhuset, biblioteken, fritidsenheten, idrottsenheten, kultur- och evenemangsenheten, Kulturskolan, Parken kultur- och konferenscenter, ungdomsenheten och museerna Trelleborgs museum, Axel Ebbes konsthall och Trelleborgen. Även Anderslövs friluftsbad och kommunens trygghetsvärdar tillhör kultur- och fritidsförvaltningen samt även samordning av alkohol- och drogförebyggande arbete (ANDT), barnrättsarbete och finskt förvaltningsområde.

Kultur- och fritidsförvaltningen