Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att erbjuda kommuninvånare och besökare ett rikt och varierat utbud av upplevelser och möjligheter till eget skapande och utövande inom kultur, idrott, föreningsliv och ungdomsverksamhet.

Kultur- och fritidsverksamheten bidrar till attraktivitet, livskvalitet, gemenskap och hälsa vilket är till gagn för såväl individen som samhället.

Förvaltningen ansvarar för flera olika verksamheter; Badhuset och Anderslövs friluftsbad, biblioteken, fritidsgårdarna, träffpunkterna för seniorer, Kulturskolan, Parken kultur- och konferenscenter, uthyrning av idrottsanläggningar, Trelleborgs museer samt kommunens trygghetsvärdar.

Förvaltningen arrangerar i egen regi men också i samverkan med andra kultur- och idrottsevenemang under hela året.