Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen leder, utvecklar och följer upp kommunens totala organisation och verksamhet utifrån sitt uppdrag och utifrån gällande lagstiftning.

Kommunledningsförvaltningen fungerar även som initierande, förberedande, föredragande och utredande stöd åt kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och den övriga politiska organisationen.

Förvaltningen ansvarar bland annat för ekonomi och HR-frågor, säkerhetsfrågor, kommunikation, mark och exploatering och digitalisering. Även överförmyndaren ingår i förvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen består av tre olika avdelningar:

  • Tillväxtavdelningen
  • Avdelningen för ledningsstöd
  • Avdelningen för kvalitet och resursutveckling

Kommunledningsförvaltningen