Överförmyndaren

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Överförmyndaren utses av fullmäktige och kontrolleras av Länsstyrelsen. 

Överförmyndarsektionen i Trelleborgs kommun är en tillsynsmyndighet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser. Överförmyndarsektionen hanterar också genom avtal samtliga överförmyndarärenden inom Skurup och Svedala kommun.

Läs mer om överförmyndarsektionen i Trelleborgs kommun.