God man, förvaltare eller förmyndare kallas den person som hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Den person som får hjälp kallas huvudman. 

En god man ska också arbeta för huvudmannens bästa i olika sammanhang samt se till så att huvudmannen får den vård och tillsyn som behövs. Uppdraget som god man är ett ideellt och personligt uppdrag, men den gode mannen har rätt till ett visst arvode. Huvudregeln är att huvudmannen själv betalar den gode mannens arvode.

Om barn under 18 år inte har någon vårdnadshavare som kan företräda hen, kan överförmyndarsektionen under vissa omständigheter utse en förmyndare åt barnet. Det kan även finnas situationer där barnets vårdnadshavare inte har laglig rätt att företräda sitt barn.

Överförmyndarsektionen

Överförmyndarsektionen i Trelleborgs kommun är en tillsynsmyndighet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser. Överförmyndarsektionen hanterar också genom avtal samtliga överförmyndarärenden inom Skurup och Svedala kommun.

Aktuell information från överförmyndarsektionen

Årsredovisning

Årsredovisning för år 2022 ska lämnas in till överförmyndarsektionen tidigast den 1 januari 2023 och allra senast den 28 februari 2023.

På vår hemsida finns aktuella blanketter respektive länk till e-tjänst för redovisning, se nedan. Överförmyndarsektionens utbildningsmaterial är bra att gå igenom för att underlätta årsredovisningen – se länk nedan. Det finns även en årsräkningshjälp (för dem som har konto på Swedbank, SEB eller Handelsbanken) som man kan ta hjälp av.

Överförmyndarsektionen utövar tillsyn över ställföreträdare bland annat genom att granska dessas redovisningar. Observera därför att överförmyndarsektionen inte kan hjälpa till med att upprätta redovisningen. Vi kan dock besvara enskilda frågor kring själva redovisningen.

Om du som ställföreträdare inte själv klarar att redovisa korrekt i enlighet med gällande regler ska du vända dig till redovisningsfirma eller annan som kan redovisa för att få hjälp. Det är alltid du som ställföreträdare som ansvarar för din redovisning och du ska också underteckna den.

Blanketter och elektronisk redovisning

I kommunens e-tjänster hittar du blanketter samt elektronisk redovisning. Via ”Mina ärenden” får du som god man, förvaltare eller förmyndare en samlad överblick över dina inlämnade redovisningar.

E-tjänster och blanketter (god man, förvaltare, förmyndare)

Årsräkning:

God man, förvaltare, legal vårdnadshavare som ska redovisa årsräkning, särskilt förordnade vårdnadshavare som inte blivit befriade från att redovisa årsräkning

Redogörelse:

God man, förvaltare

Redogörelse av uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare:

Särskilt förordnade vårdnadshavare

Elektronisk redovisning:

Års-/sluträkning för god man, förvaltare eller förmyndare

Redovisningar som skickas in via e-tjänster prioriteras och vi rekommenderar att alla i första hand använder sig av e-tjänster.

Frågor angående överförmyndarsektionens e-tjänster skickas till overformyndaren@trelleborg.se

Överförmyndarsektionens utbildningsmaterial

Grundutbildning för gode män och förvaltare

En grundläggande utbildning i vad uppdraget som god man eller förvaltare innebär, som främst riktar sig till nyblivna ställföreträdare men som förhoppningsvis kan ge även de mest erfarna ställföreträdarna en viss uppfräschning av kunskapen.

Utbildning i redovisning för gode män, förvaltare och förmyndare

En grundläggande utbildning i vad redovisning till oss på överförmyndarsektionen innebär och hur redovisningen går till. Utbildningen riktar sig till alla ställföreträdare som behöver redovisa förvaltad egendom till överförmyndaren (gode män, förvaltare, särskilt förordnade vårdnadshavare och vissa legala förmyndare).

Årsräkningshjälp

Du når sidan årsräkning.se genom att logga in med användarnamnet overformyndaren@trelleborg.se och lösenordet trelle2020.

Årsräkning.se

Checklista vid nytt uppdrag

På sidan Praktisk information för god man hittar du bland annat en checklista med punkter som du som god man behöver göra och tänka på vid nytt uppdrag.

Checklista vid nytt uppdrag

Behandling av personuppgifter

Överförmyndarsektionen samlar in och behandlar personuppgifter med stöd i lag och förordningar. Uppgifterna sparas så länge behandlingen är nödvändig för att tillgodose ändamålen eller så länge lag och förordning kräver att överförmyndarsektionen ska behandla uppgiften.

Så här behandlar Trelleborgs kommun personuppgifter

Överförmyndarsektionen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Kundtjänst, Rådhuset
Algatan 13
231 83 Trelleborg

Om du har meddelat Kundtjänst att du vill bli kontaktad av överförmyndarsektionen, kommer du att bli kontaktad inom 48 timmar (gäller helgfria arbetsdagar).

Kommunledningsförvaltningen