God man, förvaltare, förmyndare

God man, förvaltare eller förmyndare kallas den person som hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Den person som får hjälp kallas huvudman. 

En god man ska också arbeta för huvudmannens bästa i olika sammanhang samt se till så att huvudmannen får den vård och tillsyn som behövs. Uppdraget som god man är ett ideellt och personligt uppdrag, men den gode mannen har rätt till ett visst arvode. Huvudregeln är att huvudmannen själv betalar den gode mannens arvode.

Förmyndare åt barn under 18 år

Om barn under 18 år inte har någon vårdnadshavare som kan företräda hen, kan överförmyndarsektionen under vissa omständigheter utse en förmyndare åt barnet. Det kan även finnas situationer där barnets vårdnadshavare inte har laglig rätt att företräda sitt barn.

Överförmyndarsektionen

Överförmyndarsektionen i Trelleborgs kommun är en tillsynsmyndighet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser. Överförmyndarsektionen hanterar också genom avtal samtliga överförmyndarärenden inom Skurup och Svedala kommun.

Aktuellt på överförmyndarsektionen sommaren 2024:

Med anledning av semesterledigheterna har vi för närvarande längre handläggnings- och granskningstider, samt längre svarstider på mejl och telefon. Ditt ärende lämnas över till en handläggare eller en granskare som återkommer till dig så fort som möjligt.

Aktuell information från överförmyndarsektionen

Ändrad besöksadress

Kontaktcenter (tidigare Kundtjänst) flyttade den 27 november till ny adress.

Ny besöksadress är Algatan 29.

Handlingar kommer därför inte att kunna lämnas in på Rådhuset längre utan lämnas till Kontaktcenter på nya besöksadressen.

Brev kan däremot fortfarande lämnas i den brevlåda som finns på Rådhuset.

Överförmyndarsektionens utbildningsmaterial

Grundutbildning för gode män och förvaltare

En grundläggande utbildning i vad uppdraget som god man eller förvaltare innebär, som främst riktar sig till nyblivna ställföreträdare men som förhoppningsvis kan ge även de mest erfarna ställföreträdarna en viss uppfräschning av kunskapen.

Utbildning i redovisning för gode män, förvaltare och förmyndare

En grundläggande utbildning i vad redovisning till oss på överförmyndarsektionen innebär och hur redovisningen går till. Utbildningen riktar sig till alla ställföreträdare som behöver redovisa förvaltad egendom till överförmyndaren (gode män, förvaltare, särskilt förordnade vårdnadshavare och vissa legala förmyndare).

Årsredovisning 2023

Årsredovisning för år 2023 ska lämnas in till överförmyndaren tidigast den 1 januari 2024 och  senast den 29 februari 2024.

Överförmyndarsektionens utbildningsmaterial är bra att gå igenom för att underlätta årsredovisningen. Det finns även en guide och checklista att ta hjälp av. Se längre ner på sidan.

Överförmyndarsektionen utövar tillsyn över ställföreträdare bland annat genom att granska dessas redovisningar. Observera därför att överförmyndarsektionen inte kan hjälpa till med att upprätta redovisningen.

Vi kan dock besvara enskilda frågor kring själva redovisningen.

Blanketter och elektronisk redovisning

I kommunens e-tjänster hittar du blanketter samt elektronisk redovisning. Via ”Mina ärenden” får du som god man, förvaltare eller förmyndare en samlad överblick över dina inlämnade redovisningar.

E-tjänster och blanketter (god man, förvaltare, förmyndare) (Självservice)

Årsräkning:

Ska skickas in av god man, förvaltare, legal vårdnadshavare som ska redovisa årsräkning, och särskilt förordnade vårdnadshavare som inte blivit befriade från att redovisa årsräkning.

Redogörelse:

Ska skickas in av god man och förvaltare.

Redogörelse av uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare:

Ska skickas in av särskilt förordnade vårdnadshavare.

Elektronisk redovisning:

Års-/sluträkning för god man, förvaltare eller förmyndare

Redovisningar som skickas in via e-tjänster prioriteras och vi rekommenderar att alla i första hand använder sig av e-tjänster.

Frågor angående överförmyndarsektionens e-tjänster skickas till overformyndaren@trelleborg.se

Guide för års- och sluträkningar, inklusive checklista

Checklista vid nytt uppdrag

På sidan Praktisk information för god man hittar du bland annat en checklista med punkter som du som god man behöver göra och tänka på vid nytt uppdrag.

Checklista vid nytt uppdrag

Behandling av personuppgifter

Överförmyndarsektionen samlar in och behandlar personuppgifter med stöd i lag och förordningar. Uppgifterna sparas så länge behandlingen är nödvändig för att tillgodose ändamålen eller så länge lag och förordning kräver att överförmyndarsektionen ska behandla uppgiften.

Så här behandlar Trelleborgs kommun personuppgifter