Färdtjänst är en särskild del av kollektivtrafiken för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig på egen hand eller har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel.

För personer över 85 år - utan krav på läkarintyg

Personer som fyllt 85 år kan få sin ansökan om färdtjänst beviljad utan krav på läkarintyg. Detta beslutades av socialnämnden under våren 2022 och bestämmelserna gäller sedan den 1 maj 2022.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Krav för färdtjänst

Du ska vara folkbokförd i Trelleborgs kommun för att kunna ansöka om färdtjänst. Färdtjänst innebär att du reser tillsammans med andra resenärer. Till skillnad från taxiresor åker du därför inte alltid närmaste vägen till resmålet.

Kraven för att beviljas färdtjänst är högt ställda:

 • Kan du, om än med vissa svårigheter, förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel har du inte rätt till färdtjänst.
 • Tillfälliga funktionsnedsättningar under tre månader ger dig inte rätt till färdtjänst.
 • Avsaknaden av eller avståndet till allmänna kommunikationer är inte heller ett skäl till att beviljas färdtjänst.

Så här ansöker du

Du fyller i ansökan om färdtjänst (e-tjänst)

Du fyller i ansökan om färdtjänst (blankett att skriva ut – klicka på rubriken Färdtjänst)

Du kan också hämta en blankett hos kontaktcenter där du kan få hjälp att fylla i den.

Tänk på att när du ansöker om färdtjänst ska läkarintyg skickas med ansökningsblanketten. När ditt beslut om färdtjänst går ut behöver du ansöka på nytt och skicka in nytt läkarutlåtande. Detta ska du göra minst en månad innan ditt nuvarande beslut går ut.

Handläggningstiden varierar beroende på hur många ansökningar som kommit in. Ansökningarna behandlas i tur och ordning.

Vad kostar det?

För priser som gäller resor inom Skåne finns en färdtjänsttaxa som har fastställts av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun.

Prislista för färdtjänst

Medresenär

En medresenär kan följa med vid färdtjänstresa och betalar då lika mycket som den färdtjänstberättigade. Uppge alltid när du beställer din resa om du har medresenär med dig. Om ledsagare beviljats kan inte medresenär följa med på färdtjänstresa.

Medresenär och ledsagare måste resa från samma avresemål och till samma resmålsadress som den färdtjänstberättigade.

Annat som kan vara bra att veta

 • Färdtjänst används till exempel för resor till:

  • arbetet
  • dagverksamhet
  • ärenden av olika slag, hår- och fotvård
  • besök hos släktingar och vänner
  • aktiviteter
 • Färdtjänst ska inte användas vid sjukvårdsbesök eller behandlingsresor, så kallade sjukresor, men färdtjänstbeslutet ska visas upp för chauffören vid sjukresa. Enligt Region Skånes bestämmelser räknas mammografi, gynekologisk undersökning och förkylningsvaccination inte som sjukresa.

 • Serviceresebiljetten/kortet får du som är beviljad färdtjänst. Detta är till för att användas om du vill resa med den allmänna kollektivtrafiken i Skåne. Så här fungerar det:

  • Med serviceresebiljetten/kortet reser du med Skånetrafikens bussar och tåg samt med närtrafiken inom Skåne. När du går på bussen blippar du ditt kort mot det svarta fältet på den röda kortläsaren. Håll kortet nära och stilla, tills en grön lampa lyser och en signal hörs. När du åker tåg visar du din biljett för tågvärden.
  • När du ska resa utanför Skåne gäller inte serviceresebiljetten/kortet. Då behöver du köpa till en biljett.
  • Du får alltid ta med dig en ledsagare utan kostnad när du reser med Skånetrafikens bussar och tåg samt med närtrafiken inom Skåne.
  • Kortet är personligt och får inte överlåtas. Tänk på att du måste kunna legitimera dig.
  • Förlorar du kortet, eller om det inte fungerar som det ska, vänligen kontakta då Skånetrafiken serviceresors kundtjänst på telefon 0771-77 44 33, eller mejla till kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se
  • Vid frågor om Skånetrafikens bussar och tåg ring trafikupplysningen på telefon: 0771-77 77 77.
 • Du som regelbundet åker färdtjänst till arbetsplatsen kan ansöka om och få betala en månatlig egenavgift motsvarande kostnaden för ett månadskort hos Skånetrafiken. Ansökan kan göras på ansökningsblankett för färdtjänst.

 • Ledsagare

  Ledsagare kan beviljas när färdtjänstberättigad person inte längre klarar själva färdtjänstresan med den hjälp som ges av chauffören i taxibilen och från dörr till dörr.

  Rätten till ledsagare prövas individuellt och du ansöker på ansökningsblanketten om färdtjänst som finns på självbetjäningssidorna. Du kan också hämta blanketten hos Kundtjänst där du kan få hjälp att fylla i den. Tänk på att bifoga läkarutlåtande!

  Den som är ledsagare ska kunna bistå med den hjälp kunden behöver under själva bilfärden. Den som själv är färdtjänstberättigad kan inte vara ledsagare.

  Ledsagare beviljas inte för att du behöver hjälp på resmålet eller för att du behöver exempelvis hjälp med att bära inköpta varor.

Färdtjänst

Telefonnummer
0410-73 30 00

Socialförvaltningen