Dödsfall och begravning

När en person avlider ska en bouppteckning eller en dödsboanmälan göras, det vill säga en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder. Som dödsbodelägare kan du ansöka om att kommun gör en dödsboanmälan. Du kan även ansöka om bistånd till begravningskostnaden om det inte finns tillräckligt med pengar i dödsboet.

När en person avlider ska en bouppteckning eller en dödsboanmälan göras

Fotograf: Hannah Claudia Löfmark Ploom

 • Den eller de som är dödsbodelägare (de som har rätt till arv) eller är företrädare för dödsboet kan lämna in en ansökan till kommunen.

 • Dödsboanmälan ska göras senast två månader efter dödsfallet.

  Du kan ansöka om dödsboanmälan i Trelleborgs kommun om:

  • den avlidne var folkbokförd och bodde i Trelleborg
  • det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald
  • den ekonomiska situationen inte kräver en omfattande utredning

  En dödsboanmälan ska inte göras om det finns komplicerade arvsfrågor på grund av testamente, äktenskapsförord eller efterarv eller om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt.

  • Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till begravningen.
  • Kontakta den avlidnes bank för att avsluta autogiro och andra överföringar.
  • Vänta med att betala räkningar tills utredningen om dödsboanmälan är klar.
  • Avsluta eller överför abonnemang och avtal för telefon, el, sophämtning, internet och tv
  • Säg upp eller överför hemförsäkring och andra försäkringar.
  • Ta reda om det finns livförsäkringar eller begravnings försäkringar.
  • Säg upp eller överför hyresavtal, men kontakta kommunen först då vi kan behöva göra ett hembesök.
  • Beställ dödsfallsintyg med släktutredning via Skatteupplysningen 0771-567 567.
 • Om det inte finns tillräckligt med pengar till begravningen kan du som dödsbodelägare ansöka om ekonomiskt bistånd för att täcka nödvändiga kostnader. Trelleborgs kommun kan godkänna utgifter för begravning och gravsten med högst 28 650 kronor enligt riktlinjer för 2024.

 • Ansökan om dödsboanmälan och begravningskostnader görs på en blankett som finns att hämta hos Kontaktcenter på Algatan 29. Du kan också ringa 0410-73 30 00 för att beställa en blankett som sedan skickas hem till dig.

  Kontaktcenter kan hjälpa dig om du har frågor kring själva ansökan och de underlag som du ska lämna in.

  Ansökan med underlag skickar du till Kontaktcenter via e-post.

  E-post: kontaktcenter@trelleborg.se

  Du kan också skicka ansökan via vanlig post till Trelleborgs kommun, Kontaktcenter, 231 83 Trelleborg.

  • Dödsfallsintyg och släktintyg från Skatteverket.
  • Ekonomisk översikt från banken. Om den avlidne är gift eller sambo behöver vi ekonomisk översikt från båda parter.
  • Kontoutdrag från samtliga konton 3 månader tillbaka innan dödsdagen och fram till ansökningsdagen. Om den avlidne är gift eller sambo behöver vi kontoutdrag från båda parter.
  • Hyreskontrakt.
  • Värderingsintyg för bil om det finns sådan. Om den avlidne är gift eller sambo behöver vi värderingsintyg från båda parter.
  • Faktura för begravning och eventuella kvitton på övriga utgifter i samband med begravningen om de inte ingår i begravningsfaktura
 • Länsstyrelsen har förordnat ombud att granska hur församlingarna, som har hand om begravningsverksamheten, tar tillvara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan.

  Länsstyrelsen utser ombud efter förslag från kommunen.

  Begravningsombud i Trelleborgs kommun är Peter Nilsson.
  Telefon: 0738-121250.
  E-post: peter@pmmiljomusik.se

  Läs mer om begravningsombud. (Länsstyrelsens webbplats)

Kontaktcenter

Mobilnummer
0410-73 30 00

Öppettider
Måndag – torsdag 8.00-16.30
Fredag 9.00-16.00

Telefontid handläggare dödsbo (via Kontaktcenter)
Tisdag och torsdag 11.00-12.00

Besöksadress
Algatan 29
231 42 Trelleborg

Postadress
Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen