Funktionsnedsättning, sjukdom och ålder kan göra det svårare att klara sig på egen hand. För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din bostad kan du få stöd på olika sätt.

Hjälp i hemmet ger människor möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö

Fotograf: Hannah Claudia Löfmark Ploom

Omsorgsguiden ger dig automatiska svar

På Facebook finns en chatbot där du automatiskt kan få svar på frågor om till exempel hemvård, hjälpmedel och trygghetslarm. Här finns också information om vad det kostar och hur du gör för att ansöka om stöd.

Omsorgsguiden – vår chatbot ger dig svar

Hjälp i hemmet ger människor möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö och blir ett komplement så att vardagen ska kunna fortsätta som vanligt. Du kan till exempel få hjälp med att städa, tvätta, handla mat, duscha, ta på kläder och ta dina mediciner. Du kan ansöka om trygghetslarm, tillsyn och få hjälp av vår fixarservice. Vår verksamhet rymmer även hemsjukvård, hjälpmedel och rehabiliterande insatser.

Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Ansökan

Så här ansöker du om stöd och hjälp

Information om hur vi arbetar med IBIC – Individens behov i centrum

Så här mycket kostar det

Insatserna har varierande avgifter. De baseras på dina inkomster och går aldrig över det som kallas maxtaxa. För 2024 är maxtaxan 2 575 kronor per månad.

Mer information om avgifter inom vård och omsorg

Om du inte är nöjd

Om du fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Detta ska göras inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om du vill ha hjälp med din överklagan kan du kontakta Kontaktcenter.

Mer information

Utöver insatserna som du hittar på den här sidan kan det ibland vara aktuellt med annat stöd hemma hos dig, till exempel hemsjukvård och rehabilitering.

Mer information om hemsjukvård och rehabilitering

Socialförvaltningen