Vård och omsorg, avgifter

När du får vård- och omsorgsinsatser baseras avgiften på din inkomst. Det finns en högsta avgift, det som heter maxtaxa, som bestäms enligt socialtjänstlagen. Maxtaxan är 2 359 kronor per månad för 2023.

Avgiftens storlek beror på:

 • vilka insatser som har beviljats
 • inkomster
 • boendekostnad
 • förbehållsbelopp.

Mer information om hur din avgift räknas ut

Avgifter vård och omsorg 2023

 • Hemvårdsinsatser kostar 315 kronor i timmen. De ingår i maxtaxan vilket innebär att du som mest betalar 2 359 kronor per månad.

  Mer information om hemvård

 • För 1-2 besök betalar du 205 kronor per månad.

  För 3 eller fler besök betalar du 410 kronor per månad.

  Avgiften för hemsjukvård ingår i maxtaxan.

  Mer information om hemsjukvård

  • Om det totala värdet på dina hjälpmedel är lägre än 3 000 kronor kostar det 140 kronor.
  • Om det totala värdet på dina hjälpmedel är högre än 3 000 kronor kostar det 280 kronor.
  • Avgiften för hjälpmedel ingår i maxtaxan.
  • Hämtning av hjälpmedel kostar 410 kronor och ingår inte i maxtaxan.

  Mer information om hjälpmedel

 • Trygghetslarm kostar 240 kronor per månad. Avgiften ingår i maxtaxan.

  Vid förlust av trygghetslarm/larmklocka debiteras faktisk kostnad.

  Mer information om trygghetslarm

 • För dig som beviljas besök på en av våra dagverksamheter för personer med demenssjukdom gäller följande:

  • 1-2 besök i veckan: 310 kronor per månad
  • 3 eller fler besök i veckan: 620 kronor per månad
  • Matkostnad tillkommer: 55 kronor per dag

  Mer information om våra dagverksamheter

 • Avgiften är 315 kronor per månad.

 • Telefonservice innebär att personal från hemvården ringer upp dig varje dag.

  Servicen ingår i hemvårdsavgiften men om du inte har hemvård i övrigt kostar telefonservicen 31 kronor per månad.

 • Vid korttids- och växelvård betalar du för:

  • Mat: 105 kronor per dag
  • Service och omvårdnad: 79 kronor per dag

  Mer information om korttids- och växelvård

 • Har du plats på särskilt boende består avgiften i fyra delar: hyra, mat, omvårdnad och hushållsel.

  • Hyran höjs årligen enligt beslut i kommunfullmäktige. Utöver hyran tillkommer 175 kronor i hushållsel.
  • Avgiften för mat är 3 150 kronor per månad.
  • För service och omvårdnad är avgiften 2 359 kronor per månad. Det finns också möjlighet att köpa ett servicepaket för 200 kronor per månad. Servicepaketet, som är frivilligt, innehåller förbrukningsartiklar som toalettpapper, tvättmedel, rengöringsmedel med mera.

  Mer information om särskilt boende

Socialförvaltningen