Vård och omsorg, avgifter

När du får vård- och omsorgsinsatser baseras avgiften på din inkomst. Det finns en högsta avgift, det som heter maxtaxa, som bestäms enligt socialtjänstlagen. Maxtaxan är 2 575 kronor per månad för 2024.

Avgiftens storlek beror på:

 • vilka insatser som har beviljats
 • inkomster
 • boendekostnad
 • förbehållsbelopp.

Mer information om hur din avgift räknas ut

Avgifter vård och omsorg 2024

 • Hemvårdsinsatser kostar 349 kronor i timmen. De ingår i maxtaxan vilket innebär att du som mest betalar 2 575 kronor per månad.

  Mer information om hemvård

 • För 1-2 besök betalar du 227 kronor per månad.

  För 3 eller fler besök betalar du 445 kronor per månad.

  Avgiften för hemsjukvård ingår i maxtaxan.

  Mer information om hemsjukvård

  • Om det totala värdet på dina hjälpmedel är lägre än 3 000 kronor kostar det 155 kronor.
  • Om det totala värdet på dina hjälpmedel är högre än 3 000 kronor kostar det 311 kronor.
  • Avgiften för hjälpmedel ingår i maxtaxan.
  • Hämtning av hjälpmedel kostar 455 kronor och ingår inte i maxtaxan.

  Mer information om hjälpmedel

 • Trygghetslarm kostar 266 kronor per månad. Avgiften ingår i maxtaxan.

  Vid förlust av trygghetslarm/larmklocka debiteras faktisk kostnad.

  Mer information om trygghetslarm

 • För dig som beviljas besök på en av våra dagverksamheter för personer med demenssjukdom gäller följande:

  • 1-2 besök i veckan: 344 kronor per månad
  • 3 eller fler besök i veckan: 688 kronor per månad
  • Matkostnad tillkommer: 58 kronor per dag

  Mer information om våra dagverksamheter

 • Avgiften är 349 kronor per månad.

 • Telefonservice innebär att personal från hemvården ringer upp dig varje dag.

  Servicen ingår i hemvårdsavgiften men om du inte har hemvård i övrigt kostar telefonservicen 349 kronor per månad.

 • Vid korttids- och växelvård betalar du för:

  • Mat: 117 kronor per dag
  • Service och omvårdnad: 86 kronor per dag

  Mer information om korttids- och växelvård

 • Har du plats på särskilt boende består avgiften i fyra delar: hyra, mat, omvårdnad och hushållsel.

  • Hyran höjs årligen enligt index.
  • Utöver hyran tillkommer 194 kronor i hushållsel.
  • Avgiften för mat är 3 495 kronor per månad.
  • För service och omvårdnad är avgiften 2 575 kronor per månad.
  • För servicepaket är avgiften 222 kronor per månad. Servicepaketet innehåller förbrukningsartiklar som toalettpapper, tvättmedel, rengöringsmedel med mera.

  Mer information om särskilt boende

Socialförvaltningen