Hemsjukvård

Rätt till hemsjukvård har du som bor på kommunens särskilda boenden. Om du bor kvar hemma har du också rätt till hemsjukvård om du inte själv eller med assistans kan ta dig till vårdcentralen eller annan vårdinrättning.

I hemsjukvården arbetar distriktssköterskor/sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Sjuksköterskorna utför sjukvårdsinsatser, gör medicinska bedömningar och ser till att läkarens ordinationer fullgörs. Det finns sjuksköterskor i tjänst dygnet runt.

Vissa sjukvårdande insatser medför en avgift.

Information om avgifter inom vård och omsorg

Externa länkar

1177 Vårdguiden

Patientnämnden i Region Skåne

Hemsjukvård

Enhetschef

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 39 76
Mobilnummer
0729-76 51 89

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Sjuksköterskeenheten
Gutenbergsgatan 2, 231 45 Trelleborg

Socialförvaltningen