Konsumentvägledning

Konsumentvägledning är en opartisk verksamhet som ger dig som privatperson vägledning i vilka rättigheter du har som konsument. Vägledningen är kostnadsfri. Konsumentvägledningen hanterar inte tvister mellan två privatpersoner eller två näringsidkare. I dessa fall kan du vid behov kontakta en jurist eller advokat.

Konsumentvägledning är en opartisk verksamhet som ger dig som privatperson vägledning i vilka rättigheter du har som konsument

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Mer information och gratis rådgivning finns på sidorna Köp och Klaga/reklamera eller via länkar till externa aktörer.

Kontakta oss för att få gratis rådgivning eller för att boka tid för besök.

 • Allmänna reklamationsnämnden

  Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister som rör köp av varor och tjänster av olika slag.

  Hallå Konsument

  Oberoende konsumentrådgivning via Konsumentverket

  Konsument Europa

  Konsument Europa ger dig som konsument goda råd när du ska handla över gränserna inom EU.

  Konsumenternas

  Ger opartisk och kostnadsfri vägledning om el, gas och fjärrvärme, Bank och försäkring, tv, telefoni och bredband.

  Konsumentverket

  Konsumentverket är en statlig myndighet som är till för dig som konsument.

  Svensk handel

  Svensk Handel bevakar, bildar opinion och informerar om frågor som rör handeln.

  Sveriges domstolar-tvist

  Om du skulle behöva pröva tvisten i domstol.

  Telekområdgivarna

  Opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter. Om abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Jag vill bli kontaktad via:

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för konsumentrådgivning (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering).

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är: namn, adress, telefonnummer och e-post.De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer lagras i vårt system (e-postsystem) och kommer att hanteras av kommunledningsförvaltningen.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nöd­vändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behand­lingen är kommunstyrelsen som kan kontaktas på kundtjanst@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt 14 dagar.

Mer information om hur vi behandlar personuppgif­ter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförord­ningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Konsumentvägledning

Telefonnummer
0410-73 30 00

Besöksadress

Kontaktcenter
Algatan 29, Trelleborg

Kommunledningsförvaltningen