Den kommunala socialpsykiatrin arbetar för att du som har psykisk ohälsa och långvarig funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Socialpsykiatrin riktar sig till dig som på grund av allvarlig psykisk ohälsa och en långvarig funktionsnedsättning har svårigheter att klara vardagen. Målgruppen är i huvudsak personer i åldern 18-65 år. Verksamhetens syfte är att på olika sätt ge hjälp till att klara sig i samhället, både i vardags- och arbetsliv.

Våra insatser

Den socialpsykiatriska verksamheten består av stödteam, boende och sysselsättning. I Trelleborgs kommun finns även personligt ombud som ska se till att samverkan fungerar mellan olika huvudmän, som till exempel mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

  • Boendet Kastanjegården
  • Stödteam
  • Sysselsättning
  • Personligt ombud

Så här ansöker du

Så här ansöker du om stöd och hjälp

Det är biståndshandläggaren som utreder och beslutar vem som får stöd och hjälp från stödteamet eller boende på Kastanjegården. Personligt ombud och sysselsättningsinsatserna kräver ingen ansökan.

Information om hur vi arbetar med IBIC – Individens behov i centrum

För dig som är anhörig

Om du är anhörig till någon med psykisk sjukdom kan du få stödjande samtal hos Anhörigcenter.

Socialpsykiatri

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Socialförvaltningen