Anhörigcenter

När du stödjer, hjälper eller vårdar en närstående kan det hända att du glömmer bort dig själv. Anhörigcenter erbjuder stöd för att underlätta vardagen för dig.

Anhörigcenter erbjuder:

  • Mötesplats för anhöriga
  • Samtalsgrupper, samtal och rådgivning
  • Besök i hemmet
  • Föreläsningar och utbildningar
  • Information om kommunens verksamhet
  • Hälsofrämjande aktiviteter

Anhörigcenters råd och stöd är gratis. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Sommarprogram på anhörigcenter

Under juli och augusti kommer vi att erbjuda ett sommarprogram med olika teman för dig som stöttar en närstående. Anmäl dig i förväg via e-post till: anhorigstodcenter@trelleborg.se

Information om framtidsfullmakt

Juristen Nina Ingemansson från Larssons begravningsbyrå kommer och informerar om framtidsfullmakt.

Med en framtidsfullmakt kan man utse en person som ska ta hand om ens ekonomiska eller personliga angelägenheter om man i framtiden inte längre klarar av det själv.

Dag och tid

  • 2 augusti, klockan 17-18
  • 23 augusti, klockan 14-15

Anhörigcenter

Telefonnummer
0410-73 39 87 (tätort)
Telefonnummer
0410-73 31 24 (landsbygd)

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 64 Trelleborg

Besöksadress

Besök endast efter tidsbokning

Västergatan 33
231 64 Trelleborg

Socialförvaltningen