Anhörigcenter

När du stödjer, hjälper eller vårdar en närstående kan det hända att du glömmer bort dig själv. Anhörigcenter erbjuder stöd för att underlätta vardagen för dig.

Anhörigcenter erbjuder:

  • Mötesplats för anhöriga
  • Samtalsgrupper, samtal och rådgivning
  • Besök i hemmet
  • Föreläsningar och utbildningar
  • Information om kommunens verksamhet
  • Hälsofrämjande aktiviteter

Anhörigcenters råd och stöd är gratis. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Anhörigcenter

Telefonnummer
0410-73 39 87
Telefonnummer
0410-73 31 24

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 64 Trelleborg

Besöksadress

Besök endast efter tidsbokning

Västergatan 33
231 64 Trelleborg

Socialförvaltningen