Anhörigcenter

När du stödjer, hjälper till eller vårdar kan det hända att du glömmer bort dig själv. Anhörigcenter finns till för dig som hjälper. Vi erbjuder stöd för att underlätta vardagen för dig.

Anhörigcenter erbjuder:

  • Mötesplats för anhöriga
  • Samtalsgrupper, samtal och rådgivning
  • Besök i hemmet
  • Föreläsningar och utbildningar
  • Information om kommunens verksamhet
  • Hälsofrämjande aktiviteter

Anhörigcenters råd och stöd är gratis. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Anhörigcenter

Telefonnummer
0410-73 39 87 (tätort)
Telefonnummer
0410-73 31 24 (landsbygd)

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 64 Trelleborg

Besöksadress

Besök endast efter tidsbokning

Västergatan 33
231 64 Trelleborg

Socialförvaltningen