Ensamhet

Känns det lite ensamt ibland? Låt oss få stötta dig.

Ensamhetens negativa konsekvenser drabbar alla åldersgrupper, men särskilt de allra äldsta. Många har också svårt att hitta tillbaka till gemenskap och aktiviteter efter den långa tid av isolering som covid-19-pandemin har medfört.

Regeringen har infört en satsning för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet hos äldre personer. I Trelleborgs kommun ligger denna satsning under Anhörigstöd.

Arbetet bygger på uppsökande hälsofrämjande samtal där vi tillsammans samtalar om livssituationen och hur den upplevs. Möjlighet finns att delta i aktiviteter som känns meningsfulla och som görs i gemenskap med andra.

Vi har olika program varje månad som man kostnadsfritt kan delta i. I arbetet samverkar vi med kommunens Träffpunkter och andra aktörer.

Vi erbjuder

  • Individuella hälsofrämjande samtal
  • Musikträffar för gemenskap och glädje
  • Litteraturträffar med inspirerande gruppdiskussioner
  • Volontärer som hjälper till att bryta ensamhet och isolering
  • Inspirationsträffar kring kost och hälsa
  • Föreläsningar med olika teman

Ensamhet, Anhörigcenter

Mobilnummer
Kim Lashmar: 0736-168139
Telefonnummer
Liselotte Andersson: 0410-733124
Telefonnummer
Hylja Meshko: 0410-733987
Telefonnummer
Träffpunkterna: 0410-733701

Adress

Västergatan 33, Trelleborg

Besöksadress

Västergatan 33, Trelleborg

Socialförvaltningen