Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan handla om arbetslöshet eller otillräckliga inkomster. Trelleborgs kommun kan ge dig råd och stöd i frågor som rör din ekonomi.

Trelleborgs kommun kan ge dig råd och stöd i frågor som rör din ekonomi

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Är du skuldsatt eller har svårt att få pengarna att räcka hela månaden kan du få hjälp med ekonomisk planering, budget och skuldhantering.

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd som det också kallas.

Kommunledningsförvaltningen