Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för. Om du behöver sjukvård men på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vårdcentral har du rätt till kommunal hemsjukvård.

Om du behöver sjukvård men på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vårdcentral har du rätt till kommunal hemsjukvård.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska en kommun erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden som kommunen ansvarar för. Det gäller för personer som:

  • bor på särskilt boende eller är på korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • vistas i dagverksamhet
  • har behov av hemsjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar hemsjukvård, rehabilitering samt habilitering och hjälpmedel utifrån vissa regler. Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral själv eller med hjälp av assistans/ledsagare, på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast har ett nära samarbete med hemvården.

Vi har inga läkare utan det är Region Skåne som ansvarar för läkarvården.

Mer information

Information om hjälpmedel

Information om bostadsanpassning

Omsorgsguiden ger dig automatiska svar

På Facebook finns en chatbot där du automatiskt kan få svar på frågor om till exempel hemvård, hjälpmedel och trygghetslarm. Här finns också information om vad det kostar och hur du gör för att ansöka om stöd.

Omsorgsguiden – vår chatbot ger dig svar

Socialförvaltningen