Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd att få. Här hittar du viktiga telefonnummer.

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd att få. Här hittar du viktiga telefonnummer

Fotograf: Niclas Ingvarsson

112 – SOS Alarm

Ring 112 om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.
112 – SOS Alarm

1177 – Vårdguiden

1177 Vårdguiden svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. 1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt.
1177 – Vårdguiden

114 14 – Polisen (inte akut)

Polisens nummer vid icke akuta händelser
114 14 SOS Alarm

113 13

Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser
113 13 – SOS Alarm

Kommunledningsförvaltningen