Läget i omvärlden

Trelleborgs kommun följer utvecklingen av läget i omvärlden och har en god beredskap för eventuella händelser som kan påverka samhällsviktiga funktioner i kommunen.

Angående säkerhetsläget gällande terrorhot i Sverige

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gått ut med viktig information om säkerhetsläget gällande terrorhot i Sverige. Risken att drabbas av ett terrorattentat i Sverige bedöms fortsatt som liten enligt MSB, men det är viktigt att vara medveten om att det finns en utökad hotbild i vårt samhälle.

Hur sätter jag mig i säkerhet om det skulle inträffa ett attentat?

Vid olika former av attentat behöver du snabbt agera och ta rätt beslut under hög stress. Enligt MSB ska du göra följande:

  • Fly från platsen. Du behöver snabbt agera och lämna området (stanna inte kvar). Uppmana andra att göra samma sak.
  • Sök skydd. Om du inte kan fly, sök skydd.
  • Larma 112 – berätta vad som hänt.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om hur du ska agera för din egen säkerhet:
Så bör du agera vid terrorattentat (MSB) 

Angående ökad spridning av desinformation

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) uppmanar allmänheten att vara uppmärksam på falsk och vilseledande information.

På MPF:s webbplats kan du läsa mer om hur du kan agera

Krisinformation från svenska myndigheter

På krisinformation.se hittar du aktuell information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
Samlad information från svenska myndigheter (Krisinformation.se)

Krisinformation för barn och unga

På Lilla Krisinfo finns information om händelser och kriser riktad till barn och unga. Informationen kommer från svenska myndigheter.

Lilla krisinfo

Kriget i Ukraina och ett förändrat säkerhetsläge i Europa aktualiserar frågan om beredskap. Trelleborgs kommun har en god beredskap för eventuella hän…

Kommunledningsförvaltningen