Läget i omvärlden

Trelleborgs kommun följer utvecklingen av läget i omvärlden och har en god beredskap för eventuella händelser som kan påverka samhällsviktiga funktioner i kommunen.