Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning omfattar olika former av stöd som anpassas efter individuella behov. På den här sidan har vi samlat information för dig som är i behov av stöd enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Så här ansöker du om hjälp (LSS)

Ansökan om insatser enligt LSS görs hos kommunens LSS-handläggare. Det är den enskilde, vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka om LSS-insatser.

Mer information om ansökningsprocessen

Avgifter

Utgångspunkten är att insatser enligt LSS ska vara avgiftsfria. Avgifter får dock tas ut för bostäder, fritidsverksamhet och för måltider inom korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende och daglig verksamhet.

Mer information om avgifter