Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning omfattar olika former av stöd som anpassas efter individuella behov. På den här sidan har vi samlat information för dig som är i behov av stöd enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Så här ansöker du om hjälp (LSS)

Ansökan om insatser enligt LSS görs hos kommunens LSS-handläggare. Det är den enskilde, vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka om LSS-insatser.

Mer information om ansökningsprocessen

Avgifter

Utgångspunkten är att insatser enligt LSS ska vara avgiftsfria. Avgifter får dock tas ut för bostäder, fritidsverksamhet och för måltider inom korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende och daglig verksamhet.

Mer information om avgifter

Personkrets

För att ha rätt till LSS-insatser ska du tillhöra en av de så kallade personkretsarna:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Externa länkar

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (Sveriges riksdag)

Information om LSS på 1177 Vårdguidens webbplats

Olika stödinsatser

Stöd finns att få på olika sätt och av såväl kommunen, regionen som staten.

Övrigt

Det finns också informativa sajter som kan vara ett stöd, till exempel:

Socialförvaltningen