Familjebehandling

Familjebehandling är en möjlighet för er familj att förändra er livssituation. Det är en insats som kan beviljas efter att ni har genomfört utredning inom individ- och familjeomsorgen. Insatsen vänder sig till familjer med barn och ungdomar i åldersgruppen 0-20 år.

Det här kan ni få hjälp med

Genom familjebehandling kan ni bland annat få hjälp med att:

  • förstå ert barn bättre
  • lösa konflikter och prata med varandra utan att bråka
  • få vardagen att fungera
  • bli stärkta som familj att hitta lösningar på era problem
  • få hopp om att kunna påverka er livssituation till det bättre

Bra att veta

  • Familjebehandlarna arbetar på uppdrag av utredande socialsekreterare.
  • Familjebehandling är kostnadsfri för familjen och familjebehandlarna har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.
  • Vi träffas hos oss på socialförvaltningen eller hemma hos er. Behandlingen sker främst under kontorstid.
  • Arbetet har alltid utgångspunkt i ett familjeperspektiv med barnets bästa i fokus. Grundsynen är att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Målet är att föräldrar och barn ska vara trygga tillsammans och vi arbetar för att allas röster ska bli hörda. Familjebehandlingen tar fasta på vad som fungerar i familjen och föräldraskapet och bygger vidare på detta.
  • Vid behov sker samverkan med andra verksamheter som familjen har kontakt med, till exempel BVC, skola och BUP.

Vi som arbetar här

Familjebehandlarna är socionomer eller har likvärdig utbildning. Vi har tillsammans en bred och lång erfarenhet av att stödja familjer. Vi stödjer oss på forskning som visar att bästa resultat nås när hela familjen deltar i behandlingen.