Föräldrautbildningar

Att vara förälder kan vara en utmaning. Föräldrautbildningar finns för dig som vill utveckla ditt föräldraskap, utbyta erfarenheter med andra föräldrar och få stöd.

Trelleborgs kommun kan erbjuda:

 • Barn i föräldrars fokus (BIFF)
  BIFF är en kort föräldrautbildning för föräldrar som ska eller som har separerat och som inte kommer överens gällande barnen.
 • Föräldrautbildningen Komet
  Komet står för kommunikationsmetod och är till för föräldrar som har barn i åldersgruppen 3-11 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
 • Hela barn
  Hela barn är en barnfokuserad samtalsserie med fem strukturerade samtal för föräldrar som är separerade och som har svårt att prata om frågor som rör det gemensamma barnet.
 • ABC och ABC tonår
  Föräldrastödsprogrammen ABC och ABC tonår är öppna för föräldrar till barn i åldersgrupperna 3-12 år och 13-18 år som vill ha hjälp med att stärka relationen med sitt barn eller sin tonåring och kunna handskas bättre med vardagssituationer.
 • Trygghetscirkeln
  Trygghetscirkeln är en kostnadsfri kurs för föräldrar med barn 0-6 år som fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn.
 • Föräldraskap i Sverige
  Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0–18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Här kan du anmäla ditt intresse att delta i våra föräldrautbildningar (E-tjänst)