Trelleborgs kommun ska vara en attraktiv plats att leva, verka och bo på. Här finns information om vad vi gör för att skapa trygghet och säkerhet i kommunen och vad du själv kan bidra med.

Kommunens trygghetsvärdar arbetar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Innebörden av begreppen trygg och säker kan definieras på flera sätt. Det kan handla om att:

  • det finns en räddningstjänst som kan förebygga bränder och andra olyckor, en räddningstjänst som också agerar på ett snabbt och effektivt sätt när olyckan ändå har skett.
  • göra stadens gator och torg fria från våldsbrott och skadegörelse.
  • kommunen ska vara redo den dag händelser som faller utanför det normala sker, till exempel långvariga strömavbrott, översvämningar eller extrem kyla.

Kommunen arbetar löpande med trygghet och säkerhet. På de här sidorna finns mer information om detta och du kan även ta del av goda råd inom flera olika områden, oavsett om du är privatperson, företagare eller representant från en förening eller organisation.

Tänk på att kommunen inte kan förväntas ta ansvar för allt. Det innebär att varje individ, företag och organisation måste förbereda sig för extraordinära händelser och likaså vidta olycksförebyggande åtgärder på det lokala planet.

Externa länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DinSäkerhet.se

Krisinformation.se

Brottsförebyggande rådet

Svenska livräddningssällskapet

Säkerhetsenheten

Telefonnummer
0410-73 30 00

Säkerhetschef: 0410-73 33 55, 0708-81 73 55

Kommunledningsförvaltningen