Seveso och farliga verksamheter

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen. Den omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Den omfattas även av miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Vem gäller reglerna för?

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna. Det finns två olika kravnivåer i reglerna. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre kravnivå.

Verksamheter i Trelleborg som omfattas av Sevesodirektivet

Colabit Inköp AB

Colabit Inköp AB omfattas sedan 2019 av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor av den lägre graden.

Trelleborgs Industri AB

Trelleborgs Industri omfattas av sedan 2018 lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor av den lägre graden.

Flint Group Sweden AB

Flint Group Sweden AB omfattas sedan 2021 av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor av den lägre graden.