Hjärtstartare

Vid ett hjärtstopp kan en snabb räddningsinsats vara livsavgörande. Tillgängliga hjärtstartare på platser där människor vistas innebär därför ökad trygghet för både invånare och besökare. Du kan hitta samtliga registrerade hjärtstartare som finns i Trelleborgs kommun i Sveriges hjärtstartarregister.

I Trelleborgs kommun finns ett stort antal hjärtstartare utplacerade i både offentliga och kommersiella lokaler och utomhusmiljöer. På så sätt ökar chanserna att rädda liv vid hjärtstopp. Hjärtstartaren på bilden finns på Västervångskolan i Trelleborg.

Fotograf: Maria Tigerschiöld

Ett stort antal hjärtstartare finns utplacerade på olika platser i Trelleborgs kommun. Hjärtstartarna finns i både offentliga och kommersiella lokaler och miljöer.

Utöver ett trettiotal hjärtstartare som sedan tidigare fanns utplacerade i kommunens offentliga lokaler har Trelleborgs kommun sedan 2021 som första kommun i landet placerat ut ett tjugotal hjärtstartare på offentliga platser. På så sätt ska så många hjärtstartare som möjligt finnas tillgängliga för alla, dygnet runt.

Årligen inträffar cirka 10 000 plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Bland de som drabbas är det endast 600-700 personer som överlever. Den viktigaste behandlingen är att starta hjärt- och lungräddning så tidigt som möjligt och använda en hjärtstartare skyndsamt, helst inom 180 sekunder från att hjärtstoppet inträffat.

Räddningstjänsten i Trelleborg erbjuder regelbundet anställda i kommunen utbildning i hjärt- och lungräddning.

I Hjärtstartarregistret hittar du alla kommunens hjärtstartare registrerade och enkelt sökbara.

Hjärtstartarregistret

Kommunledningsförvaltningen