Tryggare Trelleborg

Tryggare Trelleborg är ett långsiktigt arbete i samverkan mellan kommunala verksamheter och Polisen.

Arbetet tar sin utgångspunkt i två formuleringar från kommunfullmäktiges inriktningsmål:

  • Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser.
  • Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.

Sex fokusområden

Arbetet i Tryggare Trelleborg fördjupas i sex fokusområden:

  • Barn och ungas delaktighet
  • Individen i fokus
  • Meningsfull fritid
  • Brottsförebyggande/ANDTS
  • Bo tryggt
  • Våld i nära relationer

Mer information

Presentation av Tryggare Trelleborg

Presentation av fokusområde brottsförebyggande/ANDTS

Presentation av fokusområde våld i nära relationer

Presentation av fokusområde meningsfull fritid

Presentation av fokusområde barn och ungas delaktighet

Presentation av fokusområde individen i fokus

Presentation av fokusområde bo tryggt

Kommunledningsförvaltningen