Tryggare Trelleborg

Tryggare Trelleborg är ett långsiktigt arbete i samverkan mellan kommunala verksamheter och Polisen. Syftet är att arbeta brottsförebyggande och för en ökad grad av trygghet och välmående i kommunen. Arbetet fördjupas i sex fokusområden som presenteras på den här sidan.

Nuvarande arbete under namnet Tryggare Trelleborg tog sin början under 2021 och är ett långsiktigt arbete mellan kommunala verksamheter och Polisen.

Arbetet i Tryggare Trelleborg fördjupas i sex fokusområden. Här får du en inblick i det arbete som pågår.

Trelleborgs kommun och Polisen har skrivit på en samverkansöverenskommelse som gäller fram till 2026. Överenskommelsen tydliggör åtaganden mellan parterna i frågor som rör det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Trelleborgs kommun genomför regelbundna trygghetsvandringar i hela kommunen. Det är ett sätt för oss att samla in synpunkter och åsikter för att sedan kunna vidta åtgärder för att öka tryggheten i olika områden.

Många medarbetare i Trelleborgs kommun arbetar för att tillsammans skapa ett tryggare och säkrare Trelleborg – i olika roller, med olika verktyg och i olika verksamheter. Du möter några av dem här.

Mellan juni och augusti omvandlas Östergatan till sommargata med mer plats till människor, näringsliv och möten.

Det finns olika mätningar som ger oss indikationer kring trygghet och det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Du som bor, verkar och vistas i kommunen är viktig i vårt arbete – och du kan vara med och påverka på olika sätt!

Det finns många aktörer i samhället som arbetar med frågor som rör arbetet i Tryggare Trelleborgs fokusområden. Här samlar vi en del tips som kan vara värdefulla för dig.

Kommunledningsförvaltningen