Anhöriga och frivilliga

Har du någon i din närhet som behöver hjälp, men känner själv att det kan vara svårt att orka eller hinna stötta? Här hittar du mer information om vårt arbete kring anhörigstöd och hur du kan få hjälp.

Att vara anhörig till någon med långvarig sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, hög ålder eller personer med missbruksproblematik kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande.

I våra verksamheter erbjuder vi olika former av stöd för dig som är anhörig.

Vi har också ett anhörigcenter i Trelleborg.

Vill du göra en insats?

Är du intresserad av att bli volontär och känner att du har tid och ork att göra en insats för en medmänniska? Då kan du höra av dig till vårt volontärcenter som förmedlar frivilliga insatser till personer som är i behov av social gemenskap.

Du kan också gå med i kommunens frivilliga resursgrupp (FRG).

Information om frivilliga resursgruppen

Externa länkar

Nationellt kompetenscentrum anhöriga – NKA

Svenskt demenscentrum

Attention Trelleborg