Frivilliga resursgruppen (FRG)

Frivilliga resursgruppen (FRG) finns i många av landets kommuner och består av människor från alla samhällsgrupper och yrken. Det spelar ingen roll om du är börsmäklare eller arbetar i butik – har du en passion för att vårt samhälle ska fungera även vid en kris kan du vara med i FRG.

Förutom bränder kan det handla om översvämningar, föroreningar i dricksvattnet på orten, långvariga elavbrott eller att något annat krisläge inträffar. Det kan handla om att hjälpa till med information, evakuering, administration och andra praktiska arbetsuppgifter.

FRG möter människor i kris

FRG består av professionella frivilliga. Alla har rekryterats för att de har personliga förutsättningar, erfarenhet eller utbildning för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Du får utbildning och här får du lära dig allt från hur du möter människor i kris till första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Vill du vara med?

Känner du att du skulle passa i FRG och vill dra på dig vår väst och göra en insats om olyckan är framme? Tveka inte – hör av dig till oss på säkerhetsenheten så berättar vi mer om hur du kan hjälpa till.

Härmed anmäler jag mitt intresse frivilliga resursgruppen (FRG) och vill bli kontaktad för att veta mer.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för ansökan om medlemskap i FRG – frivillig resursgrupp (behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering).

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är: namn, adress, telefonnummer, e-post, medlemskap i frivillig försvarsorganisation, utbildnings- och yrkesbakgrund. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas. Dina personuppgifter kommer att lagras i skriftlig form genom att de papper som du har fyllt i kommer att förvaras i en pärm som kommer vara inlåst i säkerhetsskåp och kommer att hanteras av säkerhetsenheten. När medlemmar från FRG behöver kallas in för tjänstgöring kan personuppgifter behöva delas mellan säkerhetsenheten och räddningsledare på räddningstjänsten.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Gallring av dina personuppgifter kommer att ske då den frivillige begär detta eller när den frivillige har sagt upp sitt medlemskap i FRG.

Personuppgiftsansvarig för denna behandling är kommunstyrelsen som kan kontaktas på kontaktcenter@trelleborg.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-733000.

FRG - frivilliga resursgruppen - nedladdningsbar folder

Säkerhetsenheten

Telefonnummer
0410-73 30 00

Säkerhetschef: 0410-73 33 55, 0708-81 73 55

Kommunledningsförvaltningen