Om krisen eller kriget kommer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickade på uppdrag av regeringen år 2018 ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till Sveriges hushåll.

Informationen i broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och IT-attacker till militära konflikter.

På webbplatsen DinSäkerhet.se finns broschyren i sin helhet och på olika språk.

Kommunledningsförvaltningen