Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en informationsinsats initierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och genomförs årligen under vecka 39. Temat för 2023 var ”Öva!”. Trelleborgs kommun uppmärksammade veckan genom att erbjuda kommuninvånarna en rad aktiviteter och övade även i flera av sina verksamheter.

Den här broschyren skickas hem till alla hushåll i Trelleborgs kommun som en del av beredskapsveckan.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Inför beredskapsveckan tog MSB fram material för att öva varje dag enligt konceptet Sju dagar.

Fotograf: MSB

Om beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats initierad av MSB. Syftet är att öka människors motståndskraft inför kriser och krig.

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats.

Kommunledningsförvaltningen