Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Vid gasutsläpp, stor brand, annan allvarlig olycka eller  vid störningar i viktiga samhällsfunktioner kan allmänheten i vissa tätorter varnas genom varningssignalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Signalen är en 7 sekunder lång ton följd av 14 sekunders tystnad. VMA-signalen ljuder i minst 2 minuter. När du hör signalen ska du:

  • gå inomhus.
  • stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • lyssna på radio eller se på TV för att få information.

När faran är över, eller testet är slut, ljuder en 40 sekunder lång signal.

När testas systemet?

Signalen testas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Mer information

På SVT:s texttv-sida 100 anges när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till texttv-sida 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Information finns även på krisinformation.se.

Vid frågor kan du ringa 113 13 som är ett nationellt informationsnummer.

Kommunledningsförvaltningen