Du som är äldre kan få stöd och hjälp på olika sätt. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Vi hjälper dig även när det inte längre är möjligt för dig att bo kvar hemma.

Du som är äldre kan få stöd och hjälp på olika sätt.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Inom kommunens vård och omsorg ingår allt från förebyggande insatser och aktiviteter till hemvårdsinsatser och särskilt boende. En del insatser behöver du ansöka om, andra kräver inget bistånd. En del kostar pengar, andra är gratis.

På den här sidan kan du läsa mer om dagverksamheter och träffpunkter, vårt arbete kring demens, förebyggande hembesök till dig som fyllt 80 år och telefonlinjen Äldreomsorg direkt.

Du hittar också mer information på de här sidorna:

Socialförvaltningen