Demens

För dig med demenssjukdom och dina anhöriga finns möjlighet att få råd och stöd på olika sätt.

Kommunen har en demenskoordinator som arbetar med demensfrågor både i förhållande till personer med demenssjukdom, dess anhöriga och personal som arbetar i våra verksamheter. Kommunen har också en arbetsterapeut med särskild demensinriktning.

Demenskoordinatorn kan ge individuellt stöd, erbjuda telefonrådgivning och göra hembesök. Koordinatorn kan informera om vilka stödinsatser som kommunen erbjuder vid demenssjukdom och hålla utbildning för anhöriga.

Koordinatorn håller också regelbundet handledning och utbildning för kommunens vårdpersonal samt samverkar med demensombud som finns på plats i verksamheterna.

Extern länk

På Demensförbundets webbplats finns mer information om demens

Demenskoordinator

Socialförvaltningen

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Gutenbergsgatan 2
231 45 Trelleborg

Demenskoordinator: 0410-73 37 13
Arbetsterapeut med demensinriktning: 0708-81 74 10

Socialförvaltningen