Demens

Att besväras av sviktande minne eller en demenssjukdom kan göra det svårt att klara vardagen. Det kan också innebära oro för den enskilde och dennes anhöriga. Kommunens demensteam kan ge råd och stöd på olika sätt.

Vad är demenssjukdom?

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.

Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från omgivningen.

Kommunens demensteam

  • Vi arbetar för att underlätta för dig med minnessvikt/demenssjukdom och dina närstående genom stöd, råd och vägledning.
  • Vi arbetar för att komma i kontakt med familjen i ett tidigt skede. Att få lämpligt stöd i rätt tid är viktigt för att kunna bibehålla förmågor och självständighet längre. Stöd kan innebära dagverksamhet, stödsamtal, anhörigutbildning, avlösning i hemmet, anpassning av miljön och hjälpmedel.
  • Vi kan vara er kontakt för att samordna vården och lotsa er rätt inom kommunens olika verksamheter. Vi kan förmedla kontakt med biståndshandläggare, hemsjukvård, primärvård och anhörigstöd.
  • Vi erbjuder också handledning och utbildning för kommunens vårdpersonal samt samverkar med demensombud som finns på plats i verksamheterna.

Du är välkommen att kontakta oss för att få individuellt stöd, telefonrådgivning och/eller kostnadsfritt hembesök.

Demenslotsen

Trelleborgs kommun erbjuder en ny E-tjänst för anhöriga till personer med demenssjukdom.

Med demenslotsen har du som anhörig möjlighet att få information som vägleder dig under din närståendes sjukdom.

Demenslotsen kan liknas vid en GPS, en digital vägvisare, som portionerar ut relevant information utifrån var man befinner sig under sjukdomsresan.

Syftet är att förse dig med stöd och vägledning allteftersom nya behov uppstår. Du kommer få både lokal och nationell information som portioneras ut utifrån 16 olika avsnitt. Du får tips på vart du ska vända dig samt praktiska råd.

Så använder du Demenslotsen

Du får tillgång till Demenslotsen genom att skapa ett användarkonto på anhörigportalen ”En bra plats”. Inloggning sker genom ditt personnummer eller med ett aktiveringskort om du vill vara anonym.

Aktiveringskort kan du få genom att kontakta demensteamet eller anhörigscenter.

Demenslotsen är kostnadsfri för dig som kommuninvånare och är tillgänglig dygnet runt, du bestämmer själv när och hur ofta du vill logga in. Vid första inloggningen får du svara på några frågor för att systemet ska kunna läsa av var du befinner dig och vilket behov av information som du behöver.

Demenslotsen har mer information på sin webbplats

Demenslotsen

Externa länkar

På Demenscentrums webbplats finns mer information om demens

Om demenssjukdomar på 1177.se

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens