Har du beröm, synpunkter eller klagomål?

Kommunen tar tacksamt emot dina synpunkter om arbetet med vård, omsorg och ekonomiskt stöd oavsett om det är beröm eller klagomål.  Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna bli bättre.

Vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsstöd

Har du synpunkter på verksamheter inom hemvård, särskilt boende, färdtjänst, individ- och familjeomsorg och funktionsstöd (LSS) finns en särskild e-tjänst som du kan använda. Via e-tjänsten kan du även följa ditt ärende under processens gång.

Förutom att använda e-tjänsten kan du alltid kontakta berörd verksamhet direkt eller via Kontaktcenter.

Lämna beröm, synpunkter eller klagomål på verksamheter inom vård och omsorg, individ- och familjeomsorg eller funktionsstöd

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Har du synpunkter på vårt arbete när det gäller ekonomiskt bistånd (eller försörjningsstöd som det också kallas) bör du i första hand kontakta den som ansvarar för verksamheten, enhetschef eller annan personal.

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina synpunkter, klagomål eller beröm via vår e-tjänst.

Lämna beröm, synpunkter eller klagomål på vårt arbete med ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd