Har du synpunkter, klagomål eller beröm?

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna bli bättre. För socialförvaltningens verksamheter finns en e-tjänst på webbplatsen som du kan använda för att lämna synpunkter, klagomål eller beröm.

Förutom att använda e-tjänsten kan du alltid kontakta berörd verksamhet direkt eller kundtjänst, 0410-73 30 00, för att framföra dina synpunkter.

E-tjänst

Lämna synpunkter, klagomål eller beröm (självbetjäningssidor)

Socialförvaltningen