Invandring, flyktingmottagande och integration

Du som har invandrat till Sverige kan få service av kommunen för att underlätta din etablering genom arbete och studier.

 • SFI ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

  På vuxenutbildningen i Trelleborg läser du SFI med branschinriktning. Du läser svenska samtidigt som du utvecklar ett yrkesspråk.

  Anmäl dig till SFI i Trelleborg.

 • På vår kurs Arbetsmarknads- och samhällsorientering får du lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter i Sverige, svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

  Kursen ges på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Det ingår även studiebesök hos arbetsgivare i Trelleborg.

  Vem kan gå kursen?

  Kursen är för dig som, har uppehållstillstånd och är folkbokförd i Trelleborg och vill veta mer om det svenska samhället.

  Hur anmäler jag mig?

  Anmäl dig till kursen via e-post till arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se

  Via Kontaktcenter på telefon: 0410-73 30 00

 • Den som inte kan tala svenska har rätt till tolk när man är i kontakt med myndigheter. Det är myndigheten som står för kostnaden att anlita tolk.

  Före besöket hos oss ska personen tala om att hen behöver tolk och vilket språk det gäller så bokar vi, antingen en telefontolk eller tolk på plats.

Boendeformer för flyktingar och ensamkommande barn

 • Evakueringsboende är Migrationsverkets benämning på tillfälliga boenden där flyktingar kan bo max ett par dagar tills mer långsiktigt boende är ordnat. Även de boenden som kommuner driver åt Migrationsverket kallas evakueringsboende Trelleborgs kommun har i dagsläget inga evakueringsboenden.

 • Ett akutboende är inte knutet till någon specifik verksamhet i kommunen. Akutboende finns för vår beredskap, oavsett målgrupp.

 • När en person som bor eller vistas i Trelleborg saknar tak över huvudet kan man få försörjningsstöd till tillfälligt boende. Stödet till det tillfälliga boendet består några nätter på ett vandrarhem. Om personen är skriven i en annan kommun kan stödet istället bestå av en transport till hemkommunen.

  Trelleborgs kommun har inte några sociala lägenheter utan har valt att använda vandrarhem eller hotell som tillfälligt boende. Den person som får beslut om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) till ett tillfälligt boende får samtidigt stöd av kommunens etableringskoordinatorer för att hitta en egen bostad.

 • När flyktingar som erhållit uppehållstillstånd anvisas till kommunen enligt bosättningslagen har kommunen krav att ordna bostad. I Trelleborg får man en genomgångsbostad som är en lägenhet med andrahandskontrakt. Samtidigt får man stöd av kommunens etableringskoordinatorer för att hitta egen bostad.

 • På Migrationsverkets webbplats kan du hitta övergripande information om olika boendeformer som kan vara aktuella för flyktingar som kommer till Sverige.

  Migrationsverket

Arbetsmarknadsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00 (Kontaktcenter)

Postadress
Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress arbetssökande
Hamngatan 22
231 42 Trelleborg

Besöksadress vuxenstuderande
S:t Nicolai, plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Besöksadress näringsliv
Karbingatan 2
231 66 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen