Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd som det också kallas. Ekonomiskt bistånd är ett sista skyddsnät när du inte kan försörja dig på egen hand. Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Trelleborgs kommun får du stöd i att förändra din situation för att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.