Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd som det också kallas. När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Trelleborgs kommun får du även stöd i att förändra din situation för att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

När kan du ansöka om ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är aktuellt först om du inte har några andra möjligheter att klara din ekonomi. Andra möjligheter kan vara:

  • arbete och löneinkomster
  • inkomster från Försäkringskassan
  • studiestöd från CSN
  • egna tillgångar, till exempel sparade pengar eller tillgångar du kan sälja
  • att någon annan är skyldig att hjälpa till med försörjningen, till exempel om du är gift eller sambo.

Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan.

På Socialstyrelsens webbplats kan du själv räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få ekonomiskt bistånd. Resultatet av provberäkningen är inte ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd.

Socialstyrelsens provberäkning

Innan du ansöker

Innan du ansöker om försörjningsstöd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa. Tänk också på att du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Kundtjänst för dig som bor i Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 30 00

Öppettider
Måndag – torsdag 8.00-16.30
Fredag 9.00-16.00

Besöksadress
Algatan 29
231 42
 Trelleborg

Postadress
Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg

Kundservice för dig som bor i Svedala

Telefonnummer
040-626 80 11

Öppettider
Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-15.00

Besöksadress 
Åbjörngatan 7
233 31 Svedala

Arbetsmarknadsförvaltningen