Överklaga beslut om ekonomiskt bistånd

Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga. Du har tre veckor på dig att lämna in en överklagan från det att du har fått beslutet. Får du avslag har du alltid rätt att söka igen nästkommande månad

Vad ska en överklagan innehålla?

I din överklagan skriver du varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Har du underlag som stärker uppgifterna i din överklagan kan du bifoga dem.

Om du har en medsökande behöver ni båda signera överklagan.

Vad händer när du skickat in en överklagan?

När din överklagan har kommit in tittar vi på om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du har skrivit i din överklagan.

Om vi bedömer att beslutet ska ändras fattar vi ett nytt beslut utifrån de nya uppgifter som du har lämnat in och meddelar dig om det nya beslutet.

Om vi inte ändrar beslutet lämnas din överklagan vidare till förvaltningsrätten tillsammans med ett yttrande från oss. Förvaltningsrätten gör en prövning av ditt ärende och meddelar sin dom skriftligen, både till dig och till oss. Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätten, både av dig och av oss.

Överklaga via e-tjänsten

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga genom att använda vår e-tjänst:

Överklagan ekonomiskt bistånd (e-tjänst)

Kan du inte använda e-tjänsten?

Om du inte kan överklaga digitalt kan du vända dig till Kontaktcenter i Trelleborg eller kundvärd i Svedala för att få en blankett.

Vilken adress skickar du överklagan till?

Är folkbokförd i Trelleborg lämnar du din överklagan till Kontaktcenter eller skickar till:
Trelleborgs kommun
Arbetsmarknadsnämnden
231 83 Trelleborg

Är folkbokförd i Svedala lämnar du din överklagan till Kundservice eller skickar till:
Ekonomiskt bistånd
Svedala kommun
233 80 Svedala