Överklaga beslut om ekonomiskt bistånd

Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga. Du har tre veckor på dig att lämna in en överklagan från det att du har fått beslutet.

Information till dig överklagar beslut som ekonomiskt bistånd

Inom kort kommer vi att lansera en ny e-tjänst för att överklaga beslut om ekonomiskt bistånd. Tills den är på plats kan du antingen ladda ner vår blankett eller skriva din överklaga in ett brev.

Just nu har vi har hög belastning på handläggning av ekonomiskt bistånd. Handläggare och Kontaktcenter gör vad de kan för att du ska få beslut i tid och svar på dina eventuella frågor.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga, aningen genom att ladda ner blanketten eller i ett vanligt brev.

Överklaga beslut om ekonomiskt bistånd (PDF)

I din överklagan skriver du:

  • vilket beslut du överklagar
  • vad beslutet handlar om
  • datum för beslutet
  • varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Skicka med eller bifoga underlag som du tycker är viktigt för att beslutet ska bli riktigt och avsluta med din signatur, namn, personnummer och ett telefonnummer där vi kan nå dig.

När din överklagan har kommit in tittar vi på om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du har skrivit i din överklagan. Om vi inte omprövar beslutet skickar vi din överklagan vidare till förvaltningsrätten som är den domstol som prövar beslutet. Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.

Du kan lämna din överklagan till Kontaktcenter eller skicka till:

Trelleborgs kommun
Arbetsmarknadsnämnden
231 83 Trelleborg

Har du frågor om hur du överklagar kan du vända dig till Kontaktcenter.

Kontaktcenter för dig som bor i Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 30 00

Öppettider
Måndag – torsdag 8.00-16.30
Fredag 9.00-16.00

Besöksadress
Algatan 29
231 42
 Trelleborg

Postadress
Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg

Kundservice för dig som bor i Svedala

Telefonnummer
040-626 80 11

Öppettider
Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-15.00

Besöksadress 
Åbjörngatan 7
233 31 Svedala

Arbetsmarknadsförvaltningen