I Trelleborgs kommun finns några olika boendeformer för dig som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder behöver ett boende med extra stöd och service.

Här får du veta mer om vilka boendeformer som finns.

Socialförvaltningen