Så här ansöker du om hjälp (LSS)

Ansökan om insatser enligt LSS görs hos kommunens handläggare. Det är den enskilde, vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka om LSS-insatser. Här kan du se hur en ansökan går till.

Steg 1 – ansökan

Du ansöker genom att fylla i ansökan om insats enligt LSS (e-tjänst)

Du kan också ringa kundtjänst som hjälper dig vidare: 0410-73 30 00.

Tänk på att när du ansöker måste vi även få in underlag som styrker din funktionsnedsättning, både läkarintyg och psykologutlåtande. En ansökan måste vara komplett innan handläggaren kan börja med utredningen.

Steg 2 – möte med LSS-handläggare

En LSS-handläggare träffar dig. Du får berätta lite om dig själv och vi ställer frågor utifrån vad som står i din ansökan. Var vi träffas kan se olika ut. Det kan vara hemma hos dig eller hos oss på socialförvaltningen.

Steg 3 – utredning

LSS-handläggaren skriver ner vad du har berättat på mötet, utreder vilken personkrets du tillhör och om du har behov av den insatsen som du ansökt om. En utredning får lov att ta fyra månader från och med att ansökan är komplett.

Steg 4 – beslut

Under utredningsperioden får du skriftligen ta del av innehållet i utredningen så att du har möjlighet att lämna synpunkter. Efter att LSS-handläggaren gjort sin bedömning och fattat beslut skickas det i ett brev till dig. I brevet står det om du får den hjälp du sökt eller inte och varför.

Steg 5 – insats inleds

Om du beviljas insats går beslutet vidare till verkställighet, det vill säga din insats påbörjas. Verksamheten kommer då att ta kontakt med dig för att inleda insatsen. I samband med det tas det tillsammans med personalen fram en genomförandeplan som beskriver hur ditt stöd ska utformas.

Personalen är skyldig att dokumentera under hela insatsen och skriver om det som är viktigt för att kunna ge dig bra stöd och hjälp.

Steg 6 – uppföljning

Din insats följs upp regelbundet i kontakt mellan dig och LSS-handläggaren.

LSS, myndighet

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Besöksadress

För bokade besök:

Östergatan 71, Trelleborg

Socialförvaltningen