Våld i nära relationer

Familjevåldsgruppen erbjuder hjälp och stöd till personer som lever eller har levt i en relation där våld förekommer eller har förekommit.

Öppen rådgivning

Familjevåldsgruppen har öppen rådgivning tisdagar klockan 11-12 och torsdagar klockan 13-14 (förutom dag före röd dag) via telefon 0410-73 32 03.

Då svarar vi på frågor och funderingar kring våld i nära relation, ger rådgivning och kan boka in tid till samtalsmottagning.

Övriga tider går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare så ringer vi upp så snart som möjligt.

Vår målgrupp

Familjevåldsgruppen vänder sig till personer som:

  • lever eller har levt i en destruktiv relation
  • känner sig otrygga, rädda eller hotade i en nära relation
  • är eller har varit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld av närstående
  • använder eller har använt fysiskt eller psykiskt våld mot närstående
  • har svårt att hantera sin ilska och aggressivitet

Våra insatser

Familjevåldsgruppen kan erbjuda:

I akuta situationer

Behöver du hjälp utanför kontorstid: ring 112 och begär sociala jouren.

Är du i akut behov av hjälp: ring 112 och begär polisen.

Externa länkar

Kvinnofridslinjen

Stödlinjen för män 

Kvinnojouren Söderslätt

Välj att sluta

Familjevåldsgruppen

Telefonnummer
0410-73 32 03

Socialförvaltningen