Familjevåldsgruppen erbjuder hjälp och stöd till personer som lever eller har levt i en relation där våld förekommer eller har förekommit.

Vår målgrupp

Familjevåldsgruppen vänder sig till personer som:

  • lever eller har levt i en destruktiv relation
  • känner sig otrygga, rädda eller hotade i en nära relation
  • är eller har varit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld av närstående
  • använder eller har använt fysiskt eller psykiskt våld mot närstående
  • har svårt att hantera sin ilska och aggressivitet

Våra insatser

Familjevåldsgruppen kan erbjuda:

I akuta situationer

Behöver du hjälp utanför kontorstid: ring 112 och begär sociala jouren.

Är du i akut behov av hjälp: ring 112 och begär polisen.

Externa länkar

Kvinnofridslinjen

Rikskriscentrum för män

Välj att sluta

Familjevåldsgruppen

Telefonnummer
0410-73 32 03

Socialförvaltningen