Gifta sig, borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är en kort ceremoni utan religiösa inslag. Vigselakten utförs av en vigselförrättare som är utsedd av Länsstyrelsen. Vigseln kan förläggas på Rådhuset eller till annan plats inom Trelleborgs kommun efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Vid en borgerlig vigsel ska två vittnen närvara. Vittnena måste vara över 18 år. Önskar ni att vigas på Rådhuset går det bra att göra en bokning via vår e-tjänst Borgerlig vigsel.

Borgerlig vigsel (e-tjänst).

Boka in vigselförrättare

Det går även bra att kontakta den vigselförrättare som ni vill boka och stäm av önskad tid för vigsel.

En borgerlig vigsel är kostnadsfri. Den borgerliga vigseln sker vanligtvis på Rådhuset i Trelleborg. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan vigseln ske på annan plats. Det anses rimligt att vigselförrättaren får skälig ersättning för resekostnader och andra direkta utgifter som uppkommer. Detta löses via överenskommelse mellan er som vigselpar och vigselförrättaren.

Kom ihåg att ta med ID-handling till vigseln.

Hindersprövning

Alla som önskar viga sig ska ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. En hindersprövning sker för att kontrollera att det inte finns några hinder för vigseln. Om det inte finns något hinder mot äktenskapet utfärdar Skatteverket hindersprövningen. Denna består av två dokument och dessa är ”Intyg vigsel” och ”Intyg hindersprövning”. Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

Dokumenten ska i god tid innan vigsel skickas till vigselförrättaren då de används som underlag till protokoll och vigsel/registreringsbevis. Vittnenas namn och adress ska lämnas senast samtidigt som hindersprövningen. Senast två arbetsdagar före vigseln ska dessa papper vara inlämnade om inte annat överenskommits med vigselförrättaren.

För utländska medborgare gäller särskilda regler. En anmälan om önskat efternamn ska också göras senast i samband med vigseln. Vänd er till Skatteverket för information.