Om du behöver stöd och vägledning i olika sociala frågor som rör barn, ungdomar, föräldrar och familj kan du vända dig till socialtjänsten.

Socialtjänsten ger stöd och vägledning i olika sociala frågor som rör barn, ungdomar, föräldrar och familj

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Socialtjänsten ger insatser riktade till barn och ungdomar och deras föräldrar med målsättningen att barn och ungdomar ska kunna utvecklas och växa upp under gynnsamma familjeförhållanden.

Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida. Det finns även stödinsatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och ett beslut om vilket stöd som erbjuds barnet, ungdomen eller familjen.

Här hittar du information om våra verksamheter och de insatser vi erbjuder.

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Socialförvaltningen