Familjens hus står sedan årsskiftet 2021/2022 klart i Anderslöv. Det är den före detta inredningsbutiken Thysells möbler som byggts om till Familjens hus. Här samlas verksamheter från Trelleborgs kommun, Region Skåne och Barnmorskegruppen Öresund.

Familjens hus består av:

I Familjens hus samlas flera olika verksamheter inom samhällsservice.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

En unik satsning för en levande landsbygd

I Familjens hus samlas flera olika verksamheter och aktörer inom samhällsservice. Här samverkar Trelleborgs kommun, Region Skåne och Barnmorskegruppen Öresund för att erbjuda samhällsservice till invånare i Anderslöv med omnejd.

Det geografiska läget och de goda kommunikationerna med omvärlden gör Anderslöv till en attraktiv plats att leva, bo och verka på. Genom att samla särskilt boende, förskola, bibliotek och vårdcentral i samma byggnad skapas möten mellan generationerna på orten. Utöver trygg och fungerande omvårdnad skapas goda förutsättningar för socialt umgänge, vilket höjer livskvaliteten och förhoppningsvis bidrar till nöjda och aktiva invånare.

Miljöcertifierat och energieffektivt

Genom om- och tillbyggnad har det tidigare möbelvaruhuset Thysells möbler gjorts om till moderna och funktionella lokaler för samhällsservice. Byggnaden på totalt 11 000 kvadratmeter blir miljöcertifierad samt energieffektiviseras i kombination med bergvärme och solceller.

Presentation av verksamheterna i Familjens hus

Kommunledningsförvaltningen